สถิติผู้เยี่ยมชม

0171549
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
35
29
89
363
1136
1193
171549

Forecast Today
72

Online (15 minutes ago):3

Your IP:10.20.222.245

ทิศทางยุทธศาสตร์ กฟผ.

1. เสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก
2. สร้างการเจริญเติบโตจากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
3. เป็นองค์การที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ห่วงใยสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
4. เป็นองค์การสมรรถนะสูงที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

วิสัยทัศน์ กฟผ. 

“เป็นองค์การชั้นนำในกิจการไฟฟ้าในระดับสากล” โดยมีเป้าหมายของการเป็นองค์การชั้นนำรวม 5 ด้าน ประกอบด้วย
1. Good Corporate Governance  เป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาล 
2. High Performance Organization  เป็นองค์การที่มีการบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพสูง 
3. Operational Excellence  เป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นเลิศ 
4. National Pride  เป็นองค์การที่สังคมไว้วางใจและเป็นความภูมิใจของชาติ 
5. Financial Viability  เป็นองค์การที่มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอต่อการขยายงาน

พันธกิจ กฟผ.

ผลิต จัดหาให้ได้มา จัดส่ง จำหน่าย พลังงานไฟฟ้า และประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการผลิต และขายลิกไนต์