สถิติผู้เยี่ยมชม

0171560
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
46
29
100
363
1147
1193
171560

Forecast Today
72

Online (15 minutes ago):2

Your IP:10.20.222.245

เขื่อนจุฬาภรณ์   

   1. ประวัติเขื่อนจุฬาภรณ์

                    ลำน้ำพรมเป็นลำน้ำสาขาหนึ่งของลำน้ำพอง ต้นของลำน้ำอยู่ในเทือกเขาสูงทางทิศตะวันตกของจังหวัดชัยภูมิ
                 ใกล้กับเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ลำน้ำนี้ไหลลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ บรรจบกับลำน้ำเชิน แล้วไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำ
                 เขื่อนอุบลรัตน์ ที่อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

                 เขื่อนจุฬาภรณ์ เป็นเขื่อนอเนกประสงค์สร้างปิดกั้นแม่น้ำพรม ที่ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
                 ในการผลิตไฟฟ้าได้ผันน้ำจากหน้า เขื่อนบริเวณฝั่งซ้ายไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ไหนหุบเขาอีกด้านหนึ่ง
                 ใกล้กับลำน้ำสุ ซึ่งมีระดับความสูงต่างกันประมาณ 350 เมตร เริ่มก่อสร้างปี 2511 แล้วเสร็จปี 2515 
                 ได้มีรัฐพิธีเปิดเขื่อนจุฬาภรณ์และโรงไฟฟ้าฯ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2516

 

       2. ลักษณะเขื่อน

               ( 1 ) ตัวเขื่อน ( DAM )

                      ชนิด                                    :         หินทิ้งแกนดินเหนียว

                      ความสูงตัวเขื่อน                     :         70  ม.

                      ความยาวสันเขื่อน                    :         700    ม.

                      ความกว้างสันเขื่อน                  :         8  ม.

                      ระดับสันเขื่อน                         :         +763.00 ม. รทก.

                      ความกว้างฐานเขื่อน                 :         250 ม.

                      ความลาดชันด้านเหนือน้ำ          :         1:1.9 และ 1:1.7

                      ความลาดชันด้านท้ายน้ำ           :         1:1.8 และ 1:1.6

                      ปริมาตรของตัวเขื่อน                :         1,640,300 ลบ.ม.
 

              ( 2 ) อาคารระบายน้ำล้น ( Spillway Structure )

                     ตำแหน่ง                               :         อยู่ทางฝั่งขาวติดกับไหล่เขื่อน

                     แบบ                                    :         ช่องเปิดด้านบน ( Open Chute )

                     จำนวนและขนาด                    :         1 ช่อง กว้าง 26 x 250 ม.

                     ระดับขอบล่าง                        :         +753.00 ม. ( รทก. )

              ( 3 ) ประการควบคุมการระบายน้ำล้น ( Spillway Gate )

                     ชนิด                                    :         Radial Gate

                     จำนวนและขนาด                    :         2 ชุด ๆ ละ 12.00 x 6.6 ม.

                     อุปกรณ์ยกบานประตู                :         เครื่องกว้าน ( Hoist ) ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

                     ความสามรถในการระบายสูงสุด   :         1,070 ลบ.ม./วินาที

              ( 4 ) อาคารรับน้ำโรงไฟฟ้า ( Intake Structure )

                    ตำแหน่ง                                :         บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำพรม

                    แบบ                                     :         โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

                    ระดับบนสุดของช่องน้ำเข้า         :         +740.0 ม. รทก.

                    อัตราการรับส่งน้ำ                     :         26.8 ลบ.ม./วินาที

                    ตะแกรงดักสวะ                        :         Steel Flat bar 50 mm. bar spacing

              ( 5 ) ประตูควบคุมการรับน้ำ ( Intake Gate )

                    แบบ                                     :         Fixed Wheel gate

                    จำนวนและขนาด                     :         1 ชุด : 30 x 3.0 ม.

                    อุปกรณ์ยกบานประตู                 :         เครื่องกว้าน ( Hoist ) ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

              ( 6 ) ท่อส่งน้ำเข้าโรงไฟฟ้า ( Penstock )

                     ตำแหน่ง                               :     เริ่มต้นจากอาคารรับน้ำตามแนวไหล่เขาจนถึงโรงไฟฟ้า

                     ชนิด                                    :     ท่อเหล็กเหนียวเชื่อม

                     จำนวนและขนาด                    :     ท่อช่วงบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.0 - 2.4 ม.  ความยาว 1.53 ม.

                     ท่อช่วงล่างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง :     1.1 ม. ความยาว 16 ม. ( เป็นท่อแยกเข้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 เครื่อง )

                     ระบบป้องกันแรงกระแทกของน้ำ : Surge Tank ( ถังคอนกรีตเส้นผ่านศูนย์ 5 ม. , สูง 41 ม. )

              ( 7 ) อาคารระบายน้ำเพื่อการชลประทาน ( Irrigation Outlet )

                     ตำแหน่ง                               : ฝั่งขวาของแม่น้ำพรม โดยใช้งานแทน River Diversion เดิม

                     ชนิดประตูน้ำ                          :      High Presssure slide  Gate ขนาด 1.2 x 1.2 ม.

                     จำนวนและขนาด                    :      Howel Bunger Valve ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 ม.

                     อุปกรณ์ยกบานประตู                :   Hydraulic system ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อน Oil pump

                     อัตราการระบายน้ำ                  :     20 ลบ.ม. /วินาที

               ( 8 ) อาคารโรงไฟฟ้า ( Power House )

                     แบบ                                    :         อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดกึ่งใต้ดิน

                     ขนาด ( ก x ย x ส )                :         25.0 x 33.0 x 24.7 ม.

                     ระดับติดตั้ง Crane                  :         +386.30         ม. รทก.

                     ระดับติดตั้ง Generator            :         +372.80         ม. รทก.

                     ระดับติดตั้ง Turbine               :         +369.00         ม. รทก.

                     ระดับท้ายน้ำสูงสุด                  :         +367.50         ม. รทก.

 

 3. ข้อมูลทางเทคนิค

                พื้นที่รับน้ำ                                 :            545           ตร.กม.

                ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง ( เฉลี่ย )     :            157           ล้าน ลบ.ม./ปี

                ปริมาณน้ำหลาdสูงสุด ( PMF )      :          1,380 ลบ.ม./วินาที

                ระดับเก็บกักน้ำสูงสุด                   :       +760.50 ม. รทก.

                ระดับเก็บกักน้ำปกติ                    :       +759.00 ม. รทก.  ความจุ : 163.75  ล้าน ลบ.ม.

                ระดับเก็บกักน้ำต่ำสุด                   :       +739.00 ม. รทก.  ความจุ :   37.22  ล้าน ลบ.ม. ( สำหรับการชลประทาน )

                พื้นที่ของอ่างเก็บน้ำ                    :         12      ตร.กม.( ที่ระดับเก็บกักน้ำปกติ )

                การผลิตและส่งพลังงานไฟฟ้า

                กำลังผลิตติดตั้ง                         :         2 ชุด x 20.0 เมกกะวัตต์

               ผลิตพลังงานไฟฟ้า ( เฉลี่ย )          :         100 ล้านหน่วย / ปี

               เครื่องกังหันน้ำ ( Water Turbine )

               ชนิด  :         Pelton Turbine ( 4 nozzles ; Vertical Shaft )

 

   เขื่อนห้วยกุ่ม

           1. ประวัติเขื่อนห้วยกุ่ม

                 เขื่อนห้วยกุ่ม เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยพื้นที่
                 การเกษตรบริเวณลุ่มน้ำพรมตอนล่าง สร้างปิดกั้นแม่น้ำพรม ( อยู่ห่างจากเขื่อนจุฬาภรณ์ลงไปทางทิศใต้ ประมาณ 
                 40 กิโลเมตร )  ที่บ้านปากห้วยกุ่ม  ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบรูณ์ จังหวัดชัยภูมิ คณะรัฐมนตรีฯได้มีมติ
                 ให้ดำเนินการก่อสร้างได้ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2521 แล้วเสร็จต้นปี 2523 ได้มีรัฐพิธีเปิดเขื่อนและโรงไฟฟ้า
                 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2523

 

            2. ลักษณะเขื่อน 

               ( 1 ) ตัวเขื่อน ( DAM )

                      ชนิด                                 :         หินทิ้งแกนดินเหนียว

                      ความสูงตัวเขื่อน                  :         35.5    ม.

                      ความยาวสันเขื่อน                :         282     ม.

                      ความกว้างสันเขื่อน              :         8        ม.

                      ระดับสันเขื่อน                     :         +316.5          ม. ( รทก. )

                      ความกว้างฐานเขื่อน             :         199     ม.

                      ความลาดชันด้านเหนือน้ำ      :         1:3

                      ความลาดชันด้านท้ายน้ำ       :        1:2.5

                      ปริมาตรของตัวเขื่อน            :         82,000           ลบ.ม.

               ( 2 ) อาคารระบายน้ำล้น ( Spillway Structure )

                      ตำแหน่ง                           :         อยู่ทางฝั่งซ้ายติดกับไหล่เขื่อน

                      แบบ                                :         ช่องเปิดด้านบน ( Open Chute )

                      จำนวนและขนาด                 :         3 ช่อง ๆ ละ 6.0 ม. ( กว้าง )

                      ระดับขอบล่าง ( Crost )        :         +304.00 ม. ( รทก. )

               ( 3 ) ประการควบคุมการระบายน้ำล้น ( Spillway Gate )

                      ชนิด                                 :         Radial Gate

                      จำนวนและขนาด                 :         3 ชุด ๆ ละ 6.00 x 8.10 ม.

                      อุปกรณ์ยกบานประตู             :         เครื่องกว้าน ( Hoist ) ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

                      ความสามรถในการระบายสูงสุด    :         1,280 ลบ.ม./วินาที

               ( 4 ) อาคารรับน้ำโรงไฟฟ้า ( Intake Structure )

                      ตำแหน่ง                            :         อยู่ช่วงกลางของตัวเขื่อน

                      แบบ                                 :         โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

                      ระดับบนสุดของช่องน้ำเข้า     :         +288.3 ม. รทก.

                      อัตราการรับส่งน้ำ                 :            20    ลบ.ม./วินาที

                     ตะแกรงดักสวะ                     :         Steel, 65 mm. Bar spacing

               ( 5 ) ประตูควบคุมการรับน้ำ ( Intake Gate )

                      แบบ                                 :         Sliding gate

                      จำนวนและขนาด                  :         2 ชุด ๆ ละ 1.2 x 1.5  ม. ( ติดตั้งหน้า หลัง )

                      อุปกรณ์ยกบานประตู             :         ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

               ( 6 ) ท่อส่งน้ำเข้าโรงไฟฟ้า ( Penstock )

                     ตำแหน่ง                             :         ต่อเชื่อมออกจากท่อส่งน้ำเพื่อการชลประทาน

                     ชนิด                                  :         ท่อเหล็กเหนียว

                     จำนวนและขนาด                   :         ท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20  ม.

                     ระบบป้องกันแรงกระแทกของน้ำ  :        39 ม.

              ( 7 ) อาคารระบายน้ำเพื่อการชลประทาน ( Irrigation Outlet )

                     ตำแหน่ง                               :        ฝั่งซ้ายของตัวเขื่อน

                     ชนิดประตูน้ำ                          :        slide  Gate

                     จำนวนและขนาด                    :         2 ชุด ๆ ละ 1.2 x 1.5  ม. ( ติดตั้งหน้า หลัง )

                     อุปกรณ์ยกบานประตู                :         ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อน

                     อัตราการระบายน้ำ                   :         20 ลบ.ม. /วินาที

               ( 8 ) อาคารโรงไฟฟ้า ( Power House )

                     แบบ                                    :        อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดกึ่งใต้ดิน

                     ขนาด ( ก x ย x ส )                :         14.10 x 16.10 x 14.60 ม.

                     ระดับติดตั้ง Crane                  :         ไม่มี Powerhouse Crane

                     ระดับติดตั้ง Generator            :         +283.87         ม. รทก.

                     ระดับติดตั้ง Turbine               :         +283.87         ม. รทก.

                     ระดับท้ายน้ำสูงสุด                  :         +287.75         ม. รทก.

                     ระดับท้ายน้ำต่ำสุด                  :         +281.50         ม. รทก.

 

            3. ข้อมูลทางเทคนิค

                  พื้นที่รับน้ำ                               :        262     ตร.กม.

                  ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง ( เฉลี่ย )    :         55      ล้านลบ.ม./ปี

                  ปริมาณน้ำหลกาสูงสุด ( PMF )     :         1,480   ลบ.ม./วินาที

                  ระดับเก็บกักน้ำสูงสุด                  :         +314.9          ม. รทก.

                  ระดับเก็บกักน้ำปกติ                   :         +312.0          ม. รทก. ความจุ   :  20.23  ล้าน ลบ.ม.

                  ระดับเก็บกักน้ำต่ำสุด                  :         +298.0          ม. รทก. ความจุ   :    1.51  ล้าน ลบ.ม.( สำหรับการผลิตไฟฟ้า )

                  ระดับเก็บกักน้ำต่ำสุด                  :         +284.0 ม. ( รทก. ) ความจุ  :   0.2  ล้าน ลบ.ม.( สำหรับการชลประทาน )

                  พื้นที่ของอ่างเก็บน้ำ                   :         2.4      ตร.กม.( ที่ระดับเก็บกักน้ำปกติ )

                  การผลิตและส่งพลังงานไฟฟ้า

                  กำลังผลิตติดตั้ง                        :         1 ชุด ขนาด 1.3 เมกกะวัตต์

                  ผลิตพลังงานไฟฟ้า ( เฉลี่ย )        :         4 ล้านหน่วย / ปี

                  เครื่องกังหันน้ำ ( Water Turbine )

                  ชนิด                                       :         Francis Turbine. Horizontal Shaft

bar01